De samenleving verandert continu. De relatie tussen overheid en inwoners verandert drastisch. Wat betekent dit voor ons? En hoe kunnen we er samen een succes van maken? Eind 2015 zijn mensen van de gemeente Dinkelland en wij in gesprek gegaan om samen te bepalen hoe we goed kunnen omgaan met de trend van ‘participatiemaatschappij’.

Begin 2016 zijn we begonnen met de aftrap. Uit een bijeenkomst met stakeholders zijn 4 werkgroepen samengesteld die met belangrijke thema’s voor Lattrop-Breklenkamp aan de slag zijn gegaan:

  • Woningbouw (behoud jeugd)
  • Zorg en welzijn
  • Communicatie
  • Recreatie (Jongkind)

In oktober is er een vervolg aan gegeven in de vorm van een inspirerende presentatie voor alle bewoners door communicatiestrateeg en beleidsontwikkelaar Ferenc van Damme van de provincie Overijssel. Daaruit vloeiden uitbreiding van de werkgroep Mijn Dorp 2030. Uit de brainstorm van dinsdag 6 december 2016 is een stichting ontstaan die ontwikkeling van de dorpskern verder gaat vormgeven.