1. Deelname aan de Jongkindloop is geheel op eigen risico.
 2. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen alsmede blessures en/of andere calamiteiten voor, tijdens of na de loop.
 3. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat de aard, het tijdstip en het parcours van de Jongkindloop bijzondere omstandigheden met zich mee kan brengen (door o.a. weersomstandigheden van oktober in combinatie met de stops en soms onverharde paden).
 4. De parcoursen van de wandel en hardlooproutes  gaan gedeeltelijk over onverharde wegen.
 5. In verband met de Corona-maatregelen is het helaas niet mogelijk gebruik te maken van de douches en/of kleedruimtes.
 6. Organisatie en medewerkers zijn herkenbaar aan hesjes met een batch van de Jongkindloop en/of fluorescerende jacks.
 7. EHBO-personeel en verkeersregelaars zijn herkenbaar aan eigen hesjes met opschrift.
 8. Voor uw en andermans veiligheid dient u altijd de aanwijzingen van de organisatie ter plaatse (inclusief de verkeersregelaars e/o EHBO) op te volgen. Bij onvoorziene problemen, calamiteiten of meningsverschillen beslist de organisatie.
 9. Deelnemers worden geacht geen papier, plastic of ander vuil op of langs het parcours achter te laten. Neem uw afval mee en deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 10. Deelnemers worden geacht om voor tijdens en na de Jongkindloop gebruik te maken van de daarvoor bestemde toiletten.
 11. Uitsluitend betalende deelnemers ontvangen een muntje voor koffie/thee en een startnummer (hardlopers & fietsers) en een routebeschrijving (wandelaars).
 12. Oversteken van verkeerswegen vindt op enkele plekken plaats met behulp van verkeersregelaars. Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd. Bij de overige oversteekplaatsen en of kruisingen gebeurt het oversteken geheel op eigen risico! Hierbij moeten de normaal geldende verkeersregels in acht worden genomen.
 13. Delen van het parcours lopen over de openbare weg. Hier gelden normale verkeersregels, waarbij u rekening moet houden met automobilisten en overige weggebruikers.
 14. Calamiteiten die ontstaan door afwijken van de route vallen buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie.
 15. Bij overtreding van de (gedrags-)regels kan de organisatie besluiten een deelnemer uit te sluiten voor verdere deelname. De deelnemer wordt direct uit de wedstrijd gehaald. Eventueel kan ook uitsluiting van deelname in de toekomst worden opgelegd.
 16. Inschrijfgeld voor de Jongkindloop wordt alleen geïnd via IDEAL.
 17. Registratie als deelnemer vindt plaats via de website en is pas geldig als het inschrijfgeld is voldaan. Bij terugvorderen van (een deel van) het geïncasseerde bedrag worden de inschrijving en alle rechten die hieraan ontleend kunnen worden ongeldig verklaard.
 18. Bij verhindering of afzegging is géén restitutie van het inschrijfbedrag mogelijk.
 19. Het is toegestaan om het startbewijs op eigen initiatief over te schrijven naar een andere deelnemer. De overschrijving is echter pas geldig, als de gegevens van de nieuwe deelnemer(s) aan de organisatie zijn doorgegeven.
 20. Er is een tijdslimiet voor het finishen. Dat betekent in de praktijk dat het totale parcours om 15.00 uur wordt gesloten. Hierna wordt het parcours opgeruimd en is de organisatie niet langer verantwoordelijk voor de deelnemers die zich nog op het parcours bevinden. Deelnemers kunnen daarna hun weg vervolgen tot aan de finish, maar dan geheel op eigen risico.
 21. De organisatie kan besluiten om reden van een (dreigende) calamiteit of gevaar voor deelnemers, vrijwilligers e/o derden het evenement gedeeltelijk of volledig af te gelasten. Hieraan kunnen geen rechten van restitutie van (een deel van) het inschrijfgeld worden ontleend.
 22. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.