Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp – Noaberproat

De buurtschapsraad is de motor achter Noaberproat: zeven buurten houden regelmatig een ‘keukentafelgesprek’ om in klein verband actuele zaken onder de loep te nemen. Deze informatie wordt binnen de raad gedeeld en waar nodig besproken met de gemeente.

Algemeen coördinator van de Noaberproat is Raymond Niehof (raymondniehof@gmail.com )

Deze leden zijn in de volgende buurten bij de Noaberproat betrokken:

–          Breklenkamp                                  Raymond Niehoff, Raymond Bergman, Veronique Roelofs

–          Brook en Spiek                               Hans Japink

–          Lattropperveld                               Marije Niehoff

–          Binnenveld                                    André Groener en Milja Kleissen

–          Bonkhoek                                      Annette van Gaalen

–          Dorpskern Oost                             John Groeneveld

–          Dorpskern West                             Monique Olde Olthuis en Anne Peters

Wil je meepraten in jouw buurt? Welkom! Stuur dan een mail naar Raymond