Inwoners van de gemeente kunnen via één centraal telefoonnummer  0541 85 41 00, het mailadres info@dinkelland.nl of op www.dinkelland.nl  melding doen van zaken in hun leefomgeving die onderhoud nodig ebben. Dit kan variëren van een gat in de weg tot een kapotte lantaarnpaal of overhangend gemeentelijk groen dat het zicht voor het verkeer belemmert.

Storingsnummers:

  • Gas en stroom 0800 9009
  • Water 0800 0359
  • Spoedeisende milieumeldingen en –klachten 038 4252423

De gemeentegids is digitaal beschikbaar op www.dinkelland.smartmap.nl

 

Informeel aanspreekpunt voor burgerinitiatieven binnen de gemeente Dinkelland is buur(t)man Marcel Nolten, m.nolten@noaberkracht.nl