Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp – Organisatie

De Stichting Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp bestaat uit een dagelijks bestuur en een x-aantal leden. De leden zijn de ogen en oren van de raad in het hele dorp. Ze participeren allemaal in één of meer werkgroepen en/of lokale leefbaarheidsinitiatieven voor en door bewoners (LLI). Ze zijn daarbij de schakel tussen de werkgroep/het initiatief en de raad en informeren de overige leden en de werkgroep Communicatie over de ontwikkelingen.

 

De grootte van de werkgroepen en LLI’s is wisselend, afhankelijk van de hoeveelheid werk en de tijdsduur. We gaan uit van 2 BSR-leden per werkgroep zodat ze elkaar kunnen vervangen indien nodig.

De zittingsduur van een BSR-lid is 4 jaar, maximaal verlengd met nog een periode van 4 jaar. Daarna kan een lid als regulier deelnemer in een werkgroep of LLI verder.