Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp – Vergaderschema

De buurtschapsraad heeft 1x per maand op dinsdag een reguliere vergadering om 19.45 uur in het Parabool. Het vergaderschema voor 2017 ziet er als volgt uit:

–          10 januari

–          14 februari

–          21 maart

–          25 april (kernwethouder en kerncoördinator sluiten aan)

–          30 mei

–          4 juli

–          5 september

–          10 oktober

–          14 november

–          19 december

Wil je een punt inbrengen in de vergadering, dan kun je dit mailen naar Milja, secretariaatbsr@lattrop-breklenkamp.nl  Je krijgt dan vanzelfsprekend een terugkoppeling.

De algemene vergadering voor alle bewoners kondigen we tijdig aan onder meer op deze website, in het parochieblad en in Dinkelland Visie.