Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp – Vergaderschema

De buurtschapsraad heeft 1x per maand op dinsdag een reguliere vergadering om 19.45 uur in het Parabool. In 2018 wordt nog vergaderd op:

  • 16 oktober
  • (maandag) 12 november: kernwethouder en burgemeester op bezoek
  • 20 november vervalt
  • 18 december

Wil je een punt inbrengen in de vergadering, dan kun je dit mailen naar Veronique, secretariaatbsr@lattrop-breklenkamp.nl  Je krijgt dan vanzelfsprekend een terugkoppeling.

De algemene vergadering voor alle bewoners kondigen we tijdig aan onder meer op deze website, in het parochieblad en in Dinkelland Visie.