Palmzondag, 2 april, is er wederom het traditionele eiergadder’n. We nodigen alle jongens en meisjes uit van groep 4, 5, 6, 7 en 8, en groep 1 en 2 TCC om naar de kantine van DTC te komen om 13.00 uur.
Binnen de bebouwde kom gaan we dan in groepen langs de deuren. Om 15.00 uur komen we weer terug bij de DTC kantine, om even wat te drinken. Daarna gaan we samen met de Poaskearls in auto’s in groepjes langs de deuren in het buitengebied. Tegen 17.00 uur staat er patat voor iedereen klaar bij DTC .

 

Paaszaterdag:
Ook dit jaar wordt door de Poaskearls hout gehaald. We hopen op veel deelname om samen hout te halen. Tevens zal er een Paasstaak worden gekapt en mee worden genomen naar de paasweide. We vertrekken om 13.00 uur bij gasterij De Smid. Ook kunt u op deze dag van 8.30-11.00 uur onder toezicht paashout brengen op de paasweide van Wiefferink aan de Bergvennenweg.

Paaszondag:
Om 19.00 uur komen de Poaskearls op de paasweide om de paasstaak klaar te maken en overeind te zetten. Om 19.30 is er een korte bijeenkomst in de kerk, waarbij kinderen en volwassenen van harte welkom zijn. De bijeenkomst wordt zo mogelijk ondersteund door leden van het combikoor. Na afloop hiervan wordt het vuur van de Paaskaars meegedragen in de lampion-optocht, langs de Mariakapel, naar de paasweide (Lampions zijn aanwezig). Zodra kinderen met lampions met hun ouders, koor en kerkgangers gearriveerd zijn, start de verkoop van de paastaak. Het bieden gebeurd per 1 euro.

Na de verkoop wordt ’s avonds om 20.30 uur het paasvuur ontstoken door kinderen van groep 8 van de basisschool tezamen met de koper van de paastaak onder het zingen van Paasliederen. Voor de gezelligheid is drinken te verkrijgen; de opbrengst hiervan is voor de AED Lattrop Breklenkamp.
We hopen dat velen dit jaar weer met ons mee zullen doen,
zodat we onze paasgebruiken in ere houden!

 

 


(Het deelnemen aan de paasgebruiken is op eigen risico!)