De buurtschapsraad is een onafhankelijke stichting die de belangen behartigt van de bewoners van Lattrop-Breklenkamp richting de gemeente Dinkelland. We proberen de ‘ogen en oren’ van ons dorp te zijn om te weten wat er leeft. Dat doen we op verschillende manieren:

  • De leden van de raad zijn divers en komen uit verschillende buurten. Je kunt ze altijd aanspreken wanneer er iets speelt;
  • De leden zijn vertegenwoordigd in diverse werkgroepen die met actuele zaken bezig zijn;
  • De buurtschapsraad is de motor achter Noaberproat: diverse buurten houden regelmatig een ‘keukentafelgesprek’ om in klein verband actuele zaken onder de loep te nemen. Deze informatie wordt binnen de raad gedeeld en waar nodig besproken met de gemeente;
  • Eens per 2 jaar of indien nodig vaker houden we een algemene vergadering voor alle bewoners;
  • De raad heeft samen met de gemeente het proces ‘Mijn Lattrop-Breklenkamp 2030’ in gang gezet, waarin we met een brede groep mensen op zoek gaan naar het ideale toekomstbeeld en de weg daar naartoe.

Als buurtschapsraad zijn we altijd op zoek naar een breed draagvlak. Daarmee zijn we voor de gemeente Dinkelland een welkome gesprekspartner. Op deze manier staan we als bewoners sterk! We nodigen je dan ook van harte uit met ons in gesprek te gaan als er relevante zaken spelen, waar we je mogelijk mee kunnen helpen, adviseren of doorverwijzen.

Samen met alle bewoners willen we werken aan de leefbaarheid van Lattrop-Breklenkamp: een bruisend dorp in het groen waar het mooi wonen is voor alle generaties, waar de voorzieningen op peil zijn en waar de mensen elkaar weten te vinden, zowel op persoonlijk niveau als tussen de vele verenigingen en organisaties die actief zijn binnen onze kern.