Betaalbare woningen voor jongeren zijn volgens de inwoners van Lattrop-Breklenkamp één van de belangrijkste ingrediënten om het dorp leefbaar en vitaal te houden. Woningbouw was dan ook het belangrijkste thema dat donderdagavond bij de aftrap van Mijn Lattrop-Breklenkamp 2030 aan bod kwam. Daarnaast wordt er ook nagedacht over de communicatie in en met het dorp, recreatiemogelijkheden  en welzijn en zorg.

 

Lattrop-Breklenkamp is vorige week officieel gestart met Mijn Lattrop-Breklenkamp 2030, een proces waarbij inwoners samen met de gemeente nadenken over de toekomst van het dorp en waar mogelijk zelf het initiatief nemen. “Het projectplan voor de nieuwe gymzaal die wordt gebouwd bij het clubgebouw DTC, is daarvan een heel goed voorbeeld”, vindt Marcel Nolten, die vanuit de gemeente fungeert als contactambtenaar oftewel buur(t)man van Lattrop-Breklenkamp. “Binnen het proces Mijn Dorp 2030 zijn inwoners aan zet. In het verleden maakten wij als gemeente beleid over de hoofden van onze inwoners. Dat pakte niet altijd goed uit, daarom willen op een andere manier gaan werken en inwoners veel meer betrekken bij het maken plannen voor de toekomst.”

De eerste aanzet daarvoor werd donderdagavond gegeven. Maar liefst twaalf nieuwsgierige en ook wel sceptische dorpsbewoners kwamen daarvoor naar Gasterij de Smid in hartje Lattrop. Na een presentatie van de gemeente over het fenomeen Mijn Lattrop-Breklenkamp 2030 kwam er al snel een discussie op gang, waarbij de gemeente ook het nodige te horen kreeg van wat er niet goed gaat. “Juist omdát het niet altijd goed gaat tussen de gemeente en inwoners, zijn wij gestart met dit project”, legt Nolten uit. “We hopen meer naast de inwoners te komen te staan en door samen op te trekken, allerlei vervelende situaties en procedures te kunnen voorkomen.”

 

Ondanks het nodige dat Lattrop-Breklenkamp in de afgelopen jaren heeft meegemaakt met de gemeente, waren de aanwezige inwoners positief gestemd en werden er maar liefst vier werkgroepen gevormd, die de komende tijd met elkaar zullen praten over woningbouw, welzijn, communicatie en recreatie. Volgens Hans Groeneveld is woningbouw een heet hangijzer in de gemeenschap. “Wie de jeugd heeft de toekomst, maar wie geen betaalbare woningen voor jongeren heeft, is de grote verliezer”, vindt hij. “Ik weet dat er best veel jongeren zijn die graag in Lattrop willen blijven wonen, maar die moeten natuurlijk daarvoor wel de mogelijkheden hebben.” Groeneveld is voornemens om samen met zijn nog te vormen werkgroep de mogelijkheden te onderzoeken die er zijn op dit gebied.

 

Om elkaar goed op de hoogte te houden van wat er speelt in het dorp, is een goede communicatie heel belangrijk. Daarover zijn alle aanwezigen het eens. Rogier van Benthum wordt daarom kartrekker van de werkgroep communicatie. Huub Arends gaat zich inzetten voor activiteiten op het recreatieve vlak en Milja Kleissen wordt kartrekker voor de werkgroep die zal onderzoeken welke manier van zorg en welzijn er nodig zijn in het dorp en wat men daarin zelf zou kunnen doen.

 

Op dinsdag 23 februari komt de groep opnieuw bij elkaar voor nader overleg.