Informatiebron voor en door bewoners van Lattrop-Breklenkamp

Categorie: BSR (Pagina 1 van 2)

Hier vind u het laatste nieuws vanuit de buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp.

Werkgroep Inloop

Aan alle inwoners van Lattrop en Breklenkamp,
 
Zoals u waarschijnlijk wel gezien hebt is men druk bezig met de verbouwing van de pastorie. En als het volgens de planning verloopt dan kan in september gebruik worden gemaakt van de gemeenschapsruimte.
 
Ondertussen is er een kleine werkgroep bezig om in september te starten met een inloop voor inwoners van Lattrop, Breklenkamp en omstreken.
De inloop is een laagdrempelige voorziening, bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan sociale contacten en dagbesteding. Hierbij zijn enkele vrijwilligers aanwezig om ondersteuning en invulling te gaan geven aan deze dag.
 
Voor het gebruik van de ruimte, koffie/thee en een lunch wordt er een eigen bijdrage gevraagd van €12.50 per persoon.
De inloop is elke woensdag van 10.00- tot 14.00 uur voor een groep van minimaal 6 tot maximaal 10-12 personen.
 
Als het vervoer een probleem is dan kan dit (tegen een kleine vergoeding) geregeld worden.
 
Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met één van onderstaande personen.
 
Hartelijke groeten en wie weet tot ziens!
 
Werkgroep Inloop,
Milja Kleissen Tel: 06-23751145
Gerdy Warmes Tel: 06-17554845
Anne Warmes Tel: 06-13186103
Karin Schuurman Tel: 06-54955240
 
Als je het leuk vindt om als vrijwilliger of chauffeur te helpen, meld je dan aan bij één van ons.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
 
 

Paasgebruiken 2024

Lattrop- Breklenkamp

Palmzondag, 24 maart, is er wederom het traditionele eiergadder’n. We nodigen alle jongens en meisjes uit van groep 4, 5, 6, 7 en 8, en groep 1 en 2 TCC om naar de kantine van DTC te komen om 13.00 uur.

Binnen de bebouwde kom gaan we dan in groepen langs de deuren. Om 15.00 uur komen we weer terug bij de DTC kantine, om even wat te drinken. Daarna gaan we samen met de Poaskearls in auto’s in groepjes langs de deuren in het buitengebied.  Tegen 17.00 uur staat er patat voor iedereen klaar bij DTC .  (tip: mocht je niet thuis zijn hang dan je bijdrage aan je deur)

 

Paaszaterdag:

Ook dit jaar wordt door de Poaskearls hout gehaald. We hopen op veel deelname om samen hout te halen. Tevens zal er een Paasstaak worden gekapt en mee worden genomen naar de paasweide. We vertrekken om 13.00 uur bij gasterij De Smid. Ook kunt u op deze dag van 8.30-11.00 uur onder toezicht paashout brengen op de paasweide van Wiefferink aan de Bergvennenweg.

Paaszondag :

Om 19.00 uur komen de Poaskearls op de paasweide om de paasstaak klaar te maken en overeind te zetten.

NIEUW dit jaar:

Om 20:00 is er een lampioenen optocht vanaf de kerk. Hierbij wordt het vuur van de Paaskaars meegedragen, waarbij alle kinderen en volwassenen van harte welkom zijn. De optocht wordt zo mogelijk ondersteund door leden van het combikoor. Deze tocht gaat langs de Mariakapel, naar de paasweide (Lampions zijn aanwezig). Zodra kinderen met lampions met hun ouders, koor en andere aanwezigen gearriveerd zijn, start de verkoop van de paastaak. Het bieden gebeurd per 1 euro.

 

Na de verkoop wordt ’s avonds om 20.30 uur het paasvuur ontstoken door kinderen van groep 8 van de  basisschool tezamen met de koper van de paastaak onder het zingen van Paasliederen. Voor de gezelligheid is drinken te verkrijgen; de opbrengst hiervan is onder andere voor de AED Lattrop Breklenkamp.

 

We hopen dat velen dit jaar weer met ons mee zullen doen,

zodat we onze paasgebruiken in ere houden!

 

(Het deelnemen aan de paasgebruiken is op eigen risico!)

VERKEERSVEILIGHEID MAART 2024

Aan de inwoners van Lattrop-Breklenkamp en Noord-Deurningen
Al vele jaren wordt er geklaagd over de verkeersonveilige situatie van de Frensdorferweg/Rammelbeekweg en de vele invalswegen daaraan.
De verkeersdrukte is in de laatste jaren alleen maar toegenomen en de stijgende lijn zet zich nog steeds door.

Vele mensen, onder meer fietsers, wandelaars, rostoelgangers en kinderen voelen zich niet meer veilig op deze wegen.
Deze wegen zijn niet berekend op het vele (vaak te hard rijdende) verkeer, het vrachtverkeer en het sluipverkeer voor wie het vaak onduidelijk is wat de maximumsnelheid is.
Ook het feit dat de laatste jaren veel meer ongelukken zijn gebeurd dan bij de gemeente geregistreerd staan, is voor ons een reden om de verkeersveiligheid aan de kaak te stellen.


We hebben een commissie gevormd om, na ruggespraak met de buurtschapsraad en de dorpsraad, met de gemeente in gesprek te gaan, hier iets aan te gaan doen.
Langs deze weg willen wij u op de hoogte brengen dat dit in gang is gezet.
Wat er moet gebeuren is nu nog even niet aan de orde.


Stap 1 voor ons is: de gemeente ervan te doordringen dat dit zo niet langer kan en dat er wat moet gebeuren.


Dit krijgt een vervolg en daarvan houden we u t.z.t. op de hoogte.


Met vriendelijke groet,
Commissie verkeersveiligheid ,


Ellen Koopman-ten Brink (Rammelbeekweg)
Harry Hakkers (Frensdorferweg)
Herman Haamberg (Rammelbeekweg)
#lattrop #breklenkamp #noorddeurningen #verkeersveiligheid

Paasgebruiken 2023

Palmzondag, 2 april, is er wederom het traditionele eiergadder’n. We nodigen alle jongens en meisjes uit van groep 4, 5, 6, 7 en 8, en groep 1 en 2 TCC om naar de kantine van DTC te komen om 13.00 uur.
Binnen de bebouwde kom gaan we dan in groepen langs de deuren. Om 15.00 uur komen we weer terug bij de DTC kantine, om even wat te drinken. Daarna gaan we samen met de Poaskearls in auto’s in groepjes langs de deuren in het buitengebied. Tegen 17.00 uur staat er patat voor iedereen klaar bij DTC .

 

Paaszaterdag:
Ook dit jaar wordt door de Poaskearls hout gehaald. We hopen op veel deelname om samen hout te halen. Tevens zal er een Paasstaak worden gekapt en mee worden genomen naar de paasweide. We vertrekken om 13.00 uur bij gasterij De Smid. Ook kunt u op deze dag van 8.30-11.00 uur onder toezicht paashout brengen op de paasweide van Wiefferink aan de Bergvennenweg.

Paaszondag:
Om 19.00 uur komen de Poaskearls op de paasweide om de paasstaak klaar te maken en overeind te zetten. Om 19.30 is er een korte bijeenkomst in de kerk, waarbij kinderen en volwassenen van harte welkom zijn. De bijeenkomst wordt zo mogelijk ondersteund door leden van het combikoor. Na afloop hiervan wordt het vuur van de Paaskaars meegedragen in de lampion-optocht, langs de Mariakapel, naar de paasweide (Lampions zijn aanwezig). Zodra kinderen met lampions met hun ouders, koor en kerkgangers gearriveerd zijn, start de verkoop van de paastaak. Het bieden gebeurd per 1 euro.

Na de verkoop wordt ’s avonds om 20.30 uur het paasvuur ontstoken door kinderen van groep 8 van de basisschool tezamen met de koper van de paastaak onder het zingen van Paasliederen. Voor de gezelligheid is drinken te verkrijgen; de opbrengst hiervan is voor de AED Lattrop Breklenkamp.
We hopen dat velen dit jaar weer met ons mee zullen doen,
zodat we onze paasgebruiken in ere houden!

 

 


(Het deelnemen aan de paasgebruiken is op eigen risico!)

Info-avond 7 april

Op donderdag 7 april aanstaande om 20:00 uur, is er een info-avond bij Gasterij De Smid, waarin de volgende punten behandeld zullen worden:

  • Buurschapsraad
  • Stichting Centrum Plan
  • Aannemer Hoek over het plan Tijscholte
  • Gebiedsaanpak Lattrop-Breklenkamp
  • Ontwikkeling Pastorie

Graag zien we u donderavond, voor de koffie wordt gezorgd!

Gasterij De Smid 7 April 20:00 uur!

Want dan kuj der oawer met proatn!

 

PAASGEBRUIKEN
TRADITIES IN EEN NIEUW JASJE

Paasprogramma 2022: Lattrop-Breklenkamp
Na twee jaar geen paasvuur zijn we verheugd om iedereen weer uit te nodigen om mee te doen aan de paastradities van Lattrop en Breklenkamp.

Palmzondag, 10 april. is er wederom het traditionele eiergadder’n.

We nodigen alle jongens en meisjes uit van groep 4, 5.6, 7 en 8, en groep I en 2 TCC om naar de kantine van DTC te komen 13:00 uur.
Binnen de bebouwde kom gaan we dan in groepen langs de deuren. Om I5:00 uur komen we weer terug bij de DTC kantine, om even wat te drinken. Daarna gaan we samen met de Poaskearls in auto’s in groepjes langs de deuren in het buitengebied. Tegen 17:00 uur staat er patat voor iedereen klaar bij DTC

Paas zaterdag:
Ook dit jaar wordt door de Poaskearls hout gehaald. We hopen op veel deelname om samen hout te halen uit de Bergvennen. Tevens zal hier een Paasstaak worden gekapt en mee worden genomen naar de paasweide.

We vertrekken om 13:00 uur bij gasterij De Smid. Ook kunt u op deze dag van 8:30 11.00 uur onder toezicht paashout brengen op de paasweide van Wiefferink aan de Bergvennenweg.

Paaszondag:
Om 19:00 uur komen de Poaskearls op de paasweide om de paasstaak klaar te maken en overeind te zetten.

Om 19.30 is er een korte bijeenkomst in de kerk, waarbij de kinderen van de basisschool vooraf zijn uitgenodigd, maar hierbij nodigen wij ook alle andere kinderen en volwassenen uit. De bijeenkomst wordt zo mogelijk ondersteund door leden van het combikoor. Na afloop hiervan wordt
het vuur van de Paaskaars meegedragen in de langs de Mariakapel, over het nieuwe Weelvonder naar de paasweide (Lampions zijn aanwezig). Zodra kinderen met lampions met hun ouders, koor en kerkgangers gearriveerd zijn, start de verkoop van de paasstaak. Na de verkoop wordt ’s avonds om 20:30 uur het paasvuur ontstoken door kinderen van groep 8 van de basisschool
tezamen met de koper van de paasstaak onder het zingen van Paasliederen. Voor de gezelligheid is drinken te verkrijgen.
We hopen dat velen dit jaar weer met ons mee zullen doen, zodat we onze paasgebruiken in ere houden.
De opbrengst dit jaar is voor de vluchtelingen Oekraine en AED project Lattrop Breklenkamp.


We Wensen u allen een zalig Pasen en groeten

De Poaskearls.

(Het deelnemen aan de paasgebruiken is eigen risico’)

A.E.D. Nieuws Lattrop Breklenkamp

Na een jaar waarin door de corona perikelen geen cursussen mochten worden gegeven, pakken we de draad wat betreft reanimatiecursussen zo snel mogelijk weer op. Normaal gebeurt dit aan het begin van het jaar, maar nu hebben we de data bewust naar voren gehaald.


Op cursussen staan gepland op:
dinsdag 26 oktober
woensdag 3 november
en donderdag 11 november 2021
aanvang: 19.30 uur tot 21.30 uur in het parochiecentrum.

In de afgelopen jaren hebben we steeds vaker te maken gehad met
reanimatie oproepen.
Ook al omdat, vooral in de zomer, hier veel vakantiegasten zijn.

We vinden het heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren.
Daarom hebben we met Rikhof opleidingen afgesproken dat we alle cursisten, inclusief diegene die hun diploma, om welke reden dan ook, hebben laten verlopen, gaan benaderen om mee te doen.

Zowel de opstapcursus als de herhalingen zijn dankzij sponsoren en donateurs gratis.

Mocht u belangstelling hebben voor een cursus, mail dan naar:
info@rikhofopleidingen.nl

Ook vinden we het belangrijk dat, door dit schrijven, al die mensen die de laatste jaren in ons dorp zijn komen wonen, weten dat we al 12 jaar een AED netwerk hebben met 11 beschikbare apparaten, verdeeld over heel Lattrop en Breklenkamp, en ± 100 mensen die kunnen reanimeren.

Verder starten we binnenkort een nieuwe donateursactie.
veel inwoners zijn nieuw en/of zijn nooit gevraagd om donateur te worden.
de kosten zijn €5,00 per gezin per jaar.

Werkgroep A.E.D. Lattrop-Breklenkamp

Uitnodiging voor een sportief uitje in de vakantie!!

In Lattrop wordt sinds een aantal jaren, door een groep fanatieke sporters, Walking Football gespeeld.
 
In de herfstvakantie, donderdag 15 oktober, is er gelegenheid voor alle (klein)kinderen, opa’s en oma’s die het leuk vinden om ook een keer mee te doen met Walking Football.
 
Iedereen is uitgenodigd om een potje mee te voetballen. We gaan er een gezellige middag van maken.
 
Tot ziens op:
Datum: Donderdag 15 oktober 2020
Locatie: Sportpark Lattrop
Tijd: 14:00 – 16:00 uur
 
Ps. Mocht u niet tot dan kunnen wachten, mag u altijd eerder komen en meedoen! Nieuwe leden zijn welkom!!
 
« Oudere berichten

© 2024 Lattrop-Breklenkamp

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑