Aan de inwoners van Lattrop-Breklenkamp en Noord-Deurningen
Al vele jaren wordt er geklaagd over de verkeersonveilige situatie van de Frensdorferweg/Rammelbeekweg en de vele invalswegen daaraan.
De verkeersdrukte is in de laatste jaren alleen maar toegenomen en de stijgende lijn zet zich nog steeds door.

Vele mensen, onder meer fietsers, wandelaars, rostoelgangers en kinderen voelen zich niet meer veilig op deze wegen.
Deze wegen zijn niet berekend op het vele (vaak te hard rijdende) verkeer, het vrachtverkeer en het sluipverkeer voor wie het vaak onduidelijk is wat de maximumsnelheid is.
Ook het feit dat de laatste jaren veel meer ongelukken zijn gebeurd dan bij de gemeente geregistreerd staan, is voor ons een reden om de verkeersveiligheid aan de kaak te stellen.


We hebben een commissie gevormd om, na ruggespraak met de buurtschapsraad en de dorpsraad, met de gemeente in gesprek te gaan, hier iets aan te gaan doen.
Langs deze weg willen wij u op de hoogte brengen dat dit in gang is gezet.
Wat er moet gebeuren is nu nog even niet aan de orde.


Stap 1 voor ons is: de gemeente ervan te doordringen dat dit zo niet langer kan en dat er wat moet gebeuren.


Dit krijgt een vervolg en daarvan houden we u t.z.t. op de hoogte.


Met vriendelijke groet,
Commissie verkeersveiligheid ,


Ellen Koopman-ten Brink (Rammelbeekweg)
Harry Hakkers (Frensdorferweg)
Herman Haamberg (Rammelbeekweg)
#lattrop #breklenkamp #noorddeurningen #verkeersveiligheid