Paasprogramma 2022: Lattrop-Breklenkamp
Na twee jaar geen paasvuur zijn we verheugd om iedereen weer uit te nodigen om mee te doen aan de paastradities van Lattrop en Breklenkamp.

Palmzondag, 10 april. is er wederom het traditionele eiergadder’n.

We nodigen alle jongens en meisjes uit van groep 4, 5.6, 7 en 8, en groep I en 2 TCC om naar de kantine van DTC te komen 13:00 uur.
Binnen de bebouwde kom gaan we dan in groepen langs de deuren. Om I5:00 uur komen we weer terug bij de DTC kantine, om even wat te drinken. Daarna gaan we samen met de Poaskearls in auto’s in groepjes langs de deuren in het buitengebied. Tegen 17:00 uur staat er patat voor iedereen klaar bij DTC

Paas zaterdag:
Ook dit jaar wordt door de Poaskearls hout gehaald. We hopen op veel deelname om samen hout te halen uit de Bergvennen. Tevens zal hier een Paasstaak worden gekapt en mee worden genomen naar de paasweide.

We vertrekken om 13:00 uur bij gasterij De Smid. Ook kunt u op deze dag van 8:30 11.00 uur onder toezicht paashout brengen op de paasweide van Wiefferink aan de Bergvennenweg.

Paaszondag:
Om 19:00 uur komen de Poaskearls op de paasweide om de paasstaak klaar te maken en overeind te zetten.

Om 19.30 is er een korte bijeenkomst in de kerk, waarbij de kinderen van de basisschool vooraf zijn uitgenodigd, maar hierbij nodigen wij ook alle andere kinderen en volwassenen uit. De bijeenkomst wordt zo mogelijk ondersteund door leden van het combikoor. Na afloop hiervan wordt
het vuur van de Paaskaars meegedragen in de langs de Mariakapel, over het nieuwe Weelvonder naar de paasweide (Lampions zijn aanwezig). Zodra kinderen met lampions met hun ouders, koor en kerkgangers gearriveerd zijn, start de verkoop van de paasstaak. Na de verkoop wordt ’s avonds om 20:30 uur het paasvuur ontstoken door kinderen van groep 8 van de basisschool
tezamen met de koper van de paasstaak onder het zingen van Paasliederen. Voor de gezelligheid is drinken te verkrijgen.
We hopen dat velen dit jaar weer met ons mee zullen doen, zodat we onze paasgebruiken in ere houden.
De opbrengst dit jaar is voor de vluchtelingen Oekraine en AED project Lattrop Breklenkamp.


We Wensen u allen een zalig Pasen en groeten

De Poaskearls.

(Het deelnemen aan de paasgebruiken is eigen risico’)