Op 23 september jl. waren wij aanwezig op de informatiebijeenkomst over het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan Bergvennen & Brecklenkampse Veld.

Dat voorgenomen maatregelen roepen vragen bij ons op, vandaar dat wij het nodig vonden om onze zienswijze op het voorontwerp in te dienen. Voor geïnteresseerden, deze is hieronder te lezen.