Lattrop-Breklenkamp

Informatiebron voor en door bewoners van Lattrop-Breklenkamp

Informatie avond intergemeentelijke samenwerking (Jongkind)

De gemeenten Neuenhaus met Lage, Uelsen met Halle en Duits Hezingen, en de Nederlandse gemeente Dinkelland met de buurtschappen Lattrop-Breklenkamp en Hezingen vragen gezamenlijk uw aandacht voor het volgende.

In alle stilte heeft in het afgelopen halfjaar in het Huis te Breckelenkamp overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van grensgemeenten in Noordoost Twente en het aangrenzend gebied in de Graafschap Bentheim. Het betreft een ambitieus plan, dat nu vaste vormen heeft aangenomen:  een grensoverschrijdende intergemeentelijke  samenwerking, die het gebied als een geheel presenteert, met al zijn landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve hoogtepunten.

Het is de bedoeling een langdurige en veelomvattende samenwerking tot stand te brengen en daarbij het gebied met alle deelnemers samen als één geheel te presenteren. In de eerste plaats aan toeristen, maar ook aan overheden en media. Het streven is om aandacht te vestigen op de bijzondere kwaliteiten van dit decentrale en door de grens verdeelde gebied.

Lees verder

Informatieavond centrumplan druk bezocht

Iets voor half negen stroomde de zaal van Gasterij de Smid vol met betrokken bewoners om bijgepraat te worden over de activiteiten van de buurtschapsraad en de plannen omtrent het centrum op korte en middellange termijn. De wil om er samen wat van te maken is groot. Dat blijkt uit de grote opkomst en de enthousiaste reacties: samen laten we Lattrop-Breklenkamp bloeien.

 

Beschikbaarheid gymzaal

In de weken 23 t/m 34 is de gymzaal op de dinsdagavond beschikbaar (De tafeltennis heeft dan zomerstop). Mochten er gegadigden zijn die in deze periode gebruik zouden willen maken van de gymzaal dan kan dit. Je kunt dan contact opnemen met de coördinator van de zaalverhuur Rogier van Benthem.
Klik hier voor meer informatie en het reserveringsformulier.

Uitnodiging informatie avond centrumplan Bloeiend Lattrop-Breklenkamp

Dinsdag 6 juni, inloop 20.15 uur / aanvang 20.30 uur

Gasterij de Smid, Dorpsstraat 32 in Lattrop

Een grote groep bewoners heeft in het traject ‘Mijn Lattrop-Breklenkamp 2030’ nagedacht over de toekomst van ons dorp. Daaruit blijkt dat de wens om jonge mensen in ons dorp te houden, maar ook ouderen zolang mogelijk in ons midden te hebben ten volle wordt gedragen.

Lees verder

Burgemeester en wethouder volledig bijgepraat

Tijdens de bsr vergadering van eind april kregen we bezoek van burgemeester Ineke Bakker, kernwethouder Ilse Duursma, kerncoördinator Jos van Olffen en buur(t)man Marcel Nolten van de gemeente Dinkelland. We hebben dit moment aangegrepen om hen bij te praten over de ontwikkeling van de dorpskern, waarin woningbouw voor de jonge en oudere generaties een belangrijk aandeel vormt. We hebben gesproken over diverse onderwerpen, die uit de Noaberproat naar voren komen. Eén daarvan zijn de problemen met glasvezel. Daarover houden we een kort lijntje met Ilse Duursma die dit onderwerp in haar portefeuille heeft. Ook wegenonderhoud in relatie met verkeersveiligheid is aan de orde gekomen. Hierover komt een vervolgafspraak met de vak ambtenaar. Tot slot zijn ook grensoverschrijdende kansen met betrekking tot het jubileum van Jongkind besproken. Al met al was het een positieve en constructieve bijeenkomst.

Infoavond over het centrumplan van Lattrop-Breklenkamp

Safe the date: dinsdag 6 juni infoavond over het centrumplan van Lattrop-Breklenkamp bij Gasterij De Smid. Inloop vanaf 20.15 uur, aanvang 20.30 uur. Hoor meer over de ontwikkeling van een sfeervol dorpsplein, starterswoningen, woningen met zorgondersteuning en meer. Welkom!

Heemkunde krijgt eigen site

In de loop van de jaren hebben Bennie Busscher en Bert Blokhuis een enorm archief opgebouwd over de historie van Lattrop en Breklenkamp. Vele families hebben ze uitgeplozen, maar ook het ontstaan van de buurtschappen, de geschiedenis van de school, de ontwikkeling van eeuwenoude erven aangevuld met diverse historische verhalen. Al deze onderwerpen staan nu overzichtelijk op een nieuwe site: www.heemkunde-lattrop-breklenkamp.nl
Op deze site kun je je ook abonneren op de digitale heemkunde nieuwsbrief.

Samenvatting brainstormavond ‘Mijn Lattrop-Breklenkamp 2030’

Dinsdag 6 december, 20.00 uur bij Bossem

Aanwezig: Herman Hofsté, John Groeneveld, Raymond Niehof, André Groener, Hans Groeneveld, Edwin Henssen, Gerrit Pikkemaat, Ivo Koehorst, Edo van Bree, Michael Geerdink, Martijn Roelofs, Joost Oortman, Paul Zwiep, Marcel Nolten, Dennis Rerink en Annette van Gaalen

M.K.A.: Rogier van Benthem, Marcel Krabbe, Robin Groeneveld, Miranda Brunninkhuis, Eric Hofste, Daniel Niehof, Louise Bruggeman, Suzan Scholte in ’t Hof, Ferenc van Damme en Jos van Olffen

 

Opening door Herman, nieuwe voorzitter buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp

Lees verder

Sfeerimpressie bijeenkomst ‘Mijn Lattrop-Breklenkamp 2030’

Een gewone donderdagavond in oktober. Een flinke groep mensen uit Lattrop-Breklenkamp heeft de moeite genomen om naar Gasterij de Smid te komen op uitnodiging van de Buurtschapsraad. Na een gebruikelijk kopje koffie neemt Marije Niehoff het woord. Ze heet iedereen van harte welkom op de informatieavond over ‘Mijn dorp Lattrop-Breklenkamp 2030’ en spreekt de wens uit dat iedereen zich vrij voelt om de interactie aan te gaan.

 

Verantwoordelijk wethouder Ilse Duursma neemt het stokje van haar over. Ze legt in kort tijdsbestek uit wat het traject ‘Mijn Dinkelland 2030’ en specifieker ‘Mijn Lattrop-Breklenkamp 2030’ inhoudt. Uitgangspunten zijn: wat willen de inwoners van een dorp, waar willen ze energie in steken, hoe willen ze dat doen en wat hebben ze daarbij nodig? Een hoop vragen in een nieuw proces, voor iedereen, ook voor degenen in de rol van politicus of ambtenaar. Verder stelt ze buurtman Marcel Nolten voor: schakel tussen de mensen van de gemeente en ons dorp.

Lees verder

Mijn Lattrop-Breklenkamp 2030 van start met vier werkgroepen

Betaalbare woningen voor jongeren zijn volgens de inwoners van Lattrop-Breklenkamp één van de belangrijkste ingrediënten om het dorp leefbaar en vitaal te houden. Woningbouw was dan ook het belangrijkste thema dat donderdagavond bij de aftrap van Mijn Lattrop-Breklenkamp 2030 aan bod kwam. Daarnaast wordt er ook nagedacht over de communicatie in en met het dorp, recreatiemogelijkheden  en welzijn en zorg.

 

Lattrop-Breklenkamp is vorige week officieel gestart met Mijn Lattrop-Breklenkamp 2030, een proces waarbij inwoners samen met de gemeente nadenken over de toekomst van het dorp en waar mogelijk zelf het initiatief nemen. “Het projectplan voor de nieuwe gymzaal die wordt gebouwd bij het clubgebouw DTC, is daarvan een heel goed voorbeeld”, vindt Marcel Nolten, die vanuit de gemeente fungeert als contactambtenaar oftewel buur(t)man van Lattrop-Breklenkamp. “Binnen het proces Mijn Dorp 2030 zijn inwoners aan zet. In het verleden maakten wij als gemeente beleid over de hoofden van onze inwoners. Dat pakte niet altijd goed uit, daarom willen op een andere manier gaan werken en inwoners veel meer betrekken bij het maken plannen voor de toekomst.”

Lees verder

© 2017 Lattrop-Breklenkamp

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑