PAASGEBRUIKEN
TRADITIES IN EEN NIEUW JASJE

Afgelopen winter hebben de Poaskearls besloten om de poastradities in een nieuwe jas te gieten. Met respect voor de tradities maar passend in deze tijd. Korter en krachtiger.

De kinderen blijven op Palmzondag eiergarder’n. Baalhoes Paul voert het houthalen aan en Edwin van Snieder Beer’nd hakt de poasstaak om maar vanaf nu op het Singraven. Martin van Koolboer maakt de ton aan de paasstaak en Bossem Dennis verkoopt de staak. Verder blijft onze kerk een belangrijke rol rondom de paastradities spelen

Op eerste Paasdag 19.30 uur is er een korte bijeenkomst in de kerk. Hier zal het vuur van de Paaskaars worden overgedragen en zullen aan de kinderen Lampions + lichtjes worden uitgedeeld om zo samen met de volwassenen zingend richting de paasweide te gaan. Hier is een ieder voor uitgenodigd. Daarna zal op de paasweide de paasstaak worden verkocht om daarna het paasvuur aan te steken.
Dit alles op en rondom de paasweide op het terrein van de familie Wiefferink met de vertrouwde Poaskearls.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat de paasstaak wordt meegenomen vanaf het Singraven; deze op paaszondag ’s avonds wordt opgezet en verkocht, voorafgaande aan het ontsteken van het paasvuur.

Paasprogramma 2019: Lattrop-Breklenkamp

Palmzondag, 14 april, is er wederom het traditionele eiergadder’n. We nodigen alle jongens en meisjes uit van groep 4, 5, 6, 7 en 8, en groep 1 en 2 TCC om naar de kantine van DTC te komen om 13.00 uur.
Binnen de bebouwde kom gaan we dan in groepen langs de deuren. Om 15.00 uur komen we weer terug bij de DTC kantine, om even wat te drinken. Daarna gaan we samen met de Poaskearls in auto’s in groepjes langs de deuren in het buitengebied.
Tegen 17.00 uur staat er patat voor iedereen klaar bij DTC .

Paaszaterdag:
Ook dit jaar wordt door de Poaskearls hout gehaald. We hopen op veel deelname om samen hout te halen uit het Singraven. Tevens zal hier een Paasstaak worden gekapt en mee worden genomen naar de paasweide. We vertrekken om 13.00 uur bij gasterij De Smid. Ook kunt u op deze dag van 8.30-11.00 uur onder toezicht paashout brengen op de paasweide van Wiefferink aan de Bergvennenweg.

Paaszondag (NIEUW):
Om 19.00 uur komen de Poaskearls op de paasweide om de paasstaak klaar te maken en overeind te zetten. Om 19.30 is er een korte bijeenkomst in de kerk, waarbij de kinderen van de basisschool zijn uitgenodigd en alle andere kinderen uiteraard ook welkom zijn. De bijeenkomst wordt zo mogelijk ondersteund door leden van het combikoor. Na afloop hiervan wordt het vuur van de Paaskaars meegedragen in de lampion-optocht, langs de Mariakapel, naar de paasweide (Lampions zijn aanwezig). Zodra kinderen met lampions met hun ouders, koor en kerkgangers gearriveerd zijn, start de verkoop van de paastaak. Het bieden gebeurd per 1 euro. De opbrengst hiervan is bestemd voor de vernieuwing van de paastradities. Na de verkoop wordt ’s avonds om 20.30 uur het paasvuur ontstoken door kinderen van groep 8 van de basisschool tesamen met de koper van de paastaak onder het zingen van Paasliederen. Voor de gezelligheid is drinken te verkrijgen; de opbrengst hiervan is voor de AED Lattrop Breklenkamp.
We hopen dat velen dit jaar weer met ons mee zullen doen,
zodat we onze paasgebruiken in ere houden!

(Het deelnemen aan de paasgebruiken is op eigen risico!)


We wensen u allen een zalig Pasen en groeten U.


De Poaskearls.