De gemeenten Neuenhaus met Lage, Uelsen met Halle en Duits Hezingen, en de Nederlandse gemeente Dinkelland met de buurtschappen Lattrop-Breklenkamp en Hezingen vragen gezamenlijk uw aandacht voor het volgende.

In alle stilte heeft in het afgelopen halfjaar in het Huis te Breckelenkamp overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van grensgemeenten in Noordoost Twente en het aangrenzend gebied in de Graafschap Bentheim. Het betreft een ambitieus plan, dat nu vaste vormen heeft aangenomen:  een grensoverschrijdende intergemeentelijke  samenwerking, die het gebied als een geheel presenteert, met al zijn landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve hoogtepunten.

Het is de bedoeling een langdurige en veelomvattende samenwerking tot stand te brengen en daarbij het gebied met alle deelnemers samen als één geheel te presenteren. In de eerste plaats aan toeristen, maar ook aan overheden en media. Het streven is om aandacht te vestigen op de bijzondere kwaliteiten van dit decentrale en door de grens verdeelde gebied.

Voor de start wordt dankbaar gebruik gemaakt van de komende jubileumjaren van twee in de streek geboren beroemdheden: de in 1618 in Uelsen geboren wereldreiziger Johann Nieuhoff en de in 1819 in Lattrop geboren schilder Johann Barthold Jongkind. Deze jubileumjaren gebruiken we als startpunt, een fundering waarop de samenwerking verder kan worden uitgebouwd.

Om de samenwerking verder uit te werken is een stuurgroep in het leven geroepen die een organisatieplan voor de jubileumjaren 2018 en 2019 heeft opgesteld. Dat ziet er in hoofdlijnen als volgt uit. De leden van de stuurgroep hebben als hoofdtaak het verzamelen van in aanmerking komende projecten, die de jubileumjaren inhoud geven. Dat doen ze in hun eigen gemeente of buurtschap. Als voorgestelde projecten aan door de stuurgroep gestelde criteria voldoen, dan worden ze opgenomen in het door de stuurgroep uit te brengen programma.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen en instellingen mee kunnen doen, daarom zullen de criteria zeer ruim gesteld worden. Projecten moeten in elk geval grensoverschrijdend zijn en de samenwerking stimuleren, maar ze hoeven geen verband te houden met Nieuhoff of Jongkind. Dat benadrukt nog eens, dat de samenwerking verder gaat dan de jubileumjaren.

Eind april zijn we samen in de openbaarheid getreden, u hebt daar ongetwijfeld iets over gelezen of gehoord. Nu is het zaak om verdere invulling aan de samenwerking te geven en daarvoor hebben we u nodig. U behoort tot de groep organisaties, die projecten voor de jubileumjaren zouden kunnen inbrengen en organiseren.

Er zijn door de stuurgroep twee informatie-avonden gepland:

Op 13 juni in Duitsland, om 19:30 uur “Gemeindehaus der ev. ref. Kirche in Lage.”

Op 14 juni om 19.30 uur in “Gasterij De Smid te Lattrop.”

Als u meer wilt weten over de intergemeentelijke samenwerking en uw mogelijke rol daarin, dan mag u de informatie-avonden niet missen!

Bent u verhinderd of hebt u behoefte aan meer informatie? Dan kunt u het beste contact opnemen met het stuurgroeplid van uw gemeente of buurtschap, zie verderop in dit bericht.

We hopen u op één van de informatie-avonden te ontmoeten om verder te praten over deze unieke intergemeentelijke samenwerking in onze mooie regio.

Met vriendelijke groet,

Dinkelland                                                             Neuenhaus                                      Uelsen

Burgemeester mevrouw I. Bakker                 hr. H. Lüken                              hr. G. Vrielmann

Stichting Jongkind Lattrop-Breklenkamp

Hr. M. Wanrooij

 

Contactpersonen in uw gemeente of buurtschap

Marcel Nolten, buur(t)man gemeente Dinkelland

Matthijs Wanrooij (voorzitter Stichting Jongkind Lattrop-Breklenkamp)

Edwin Henssen

Huub Arends (secretaris Stichting Jongkind Lattrop-Breklenkamp)

Hans Japink

John Groeneveld